Om oss

Vi är konsulter som utvecklar köpcentrum, gallerior, detaljhandelsfastigheter och stadskärnor på uppdrag av fastighetsinvesterare, fastighetsägare, bygg- företag och kommuner. Med mer än 20 års erfarenhet har vi arbetat med ett flertal olika typer av projekt - i hela landet och även utomlands.

Vår filosofi är att det måste finnas en balans mellan investerar-, hyresgäst- och konsumentintressen. Det som är bra för konsumenten är som regel bra för hyresgästen och fastighetsägaren. I en allt hårdare konkurrens på detaljhandelsmarknaden finns inget utrymme för misstag. Det är därför viktigt att arbeta processinriktat och göra rätt saker vid rätt tillfälle.

Tjänster

Här hittar du några av de områden som vi sysslar med:

1 Konceptutveckling

• kommersiellt koncept
• affärsidé och konsumentnytta
• lokalprogram
• hyresgästmix

2 Arkitektur

• funktionsplaner
• butikslokaliseringsplaner
• komersiell design
• designmanual - bygg
• designmanual - hyresgäster
• projekteringsanvisningar
• design management

3 Hyresintäkts- driftskostnads- och avkastningskalkyler

• beräkning av hyresintäkter
• beräkning av hyresintäkter
• avkastningskalkyler, cash-flow kalkyler

4 Hyresavtal

• avtalsmallar
• byggteknisk bilaga
• kontraktsritningar

5 Hyresutredningar

6 Stadskärneutveckling

• masterplan
• åtgärdsprogram

7 Kommersiell projektledning

• ansvara för, koordinera och löpande rapportera den kommersiella utvecklingen
• koordinera den kommersiella utvecklingen med byggprocessen
• projekteringsanvisningar för byggprocessen
• projektmarknadsföring

8 Kommersiell förvaltning

• store check
• kompletterande uthyrning

9 Uthyrning

• uthyrning till nya hyresgäster
• uthyrning och omförhandling befintliga hyresgäster
• uthyrningsmaterial, broschyrer m.m.

10 IT lösningar

• Design webbplats för köpcentrum
• Design webbplats för kundklubbar
• E-handelslösningar
• Program för beräkning av hyresintäkter driftskostnader och avkastning

11 Second opinionLokaler

Lokal Malmtorgsgatan, Stockholm

Just nu har vi i uppdrag av Statens fastighetsverk att förmedla en lokal på Malmtorgsgatan i Stockholm. Lokalen lämpar sig som butikslokal men även som showroom eller t.o.m. kontor för rätt verksamhet. Lokalen är ljus med stora skyltfönster och en fantastisk takhöjd.